Ikalawang Liham Pastoral Tungkol sa Bataan Nuclear Power Plant

bnpp

Mga minamahal naming kapatid kay Kristo,

Isang maganda at mapagpalang pagbati po sa inyong lahat!

Mula sa ating karanasan na madalas nating naririnig sa ating mga magulang ang paalala na ito, “huwag maingay baka magising ang natutulog.” Mangyari pa tayo sa ating pagkilos ay maingat. Tayo sa ating pagsasalita ay malumanay o kaya ay mahina ang tinig.

Batid natin lahat, higit tayong mga taga Bataan, na may natutulog na Bulkan sa atin, dito sa bayan ng Morong. At ito ang Mount Natib. Hindi ba’t ang Bataan Nuclear Power Plant ay nasa bayan ng Morong, doon na malapit sa Mount Natib?

Kung ipagpapatuloy o bubuhayin ang Bataan Nuclear Power Plant hindi ba’t ito ay unti-unting paggising sa natutulog na Bulkan? At kapag nagising ang Bulkan naririyan ang tiyak na pagsabog. Nasaksihan at naranasan natin ang pagsabog ng Mount Pinatubo. Marami ang napinsala. Marami ang nasira. Nagkaroon ng malawak na kapahamakan at kahirapan na ngayon ay atin pa rin nararamdaman. Mayroon pa rin mga lupa at lugar ang hindi maaring taniman o bahayan.

Mga minamahal naming kapatid kay Kristo, higit pa sa ganyang pagdurusa ang maidudulot ng iniisip at inimumungkahing rehabilitasyong ng Bataan Nuclear Power Plant. Nariyan sa pagsabog ng Bulkan ay pagkasira at pagsabog din ng Bataan Nuclear Power Plant. Idudulot nito ay tiyak na malawak na kamatayan, hindi ng iilan, hindi ng iisang bayan, at hindi rin ng iisang lalawigan.

Mas mahalaga po ang buhay kaysa sa materyal na bagay o kaysa sa kaginhawaan ng katawan. Hindi mapapalitan ng pera ang buhay na mawawala o masisira. Hindi rin tama, hindi rin mabuti at lalung-lalo na hindi moral ang isakripisyo ang buhay at kalikasan dahil lamang sa negosyo, at pag-asenso.

Ang Bataan Nuclear Power Plant ay lubhang mapanganib. Ito ay maghahatid lamang ng kapahamakan sa buhay natin at kabuhayan. Ang kauuwian nito kapinsalaan sa ating kalikasan, at kamatayan ng marami.

Batid po ng lahat, tinatanggap at itinuturo na ang Sierra Madre, ay nasa tinatawag na “ring of fire.” Ang ating lalawigan ng Bataan ay kasama rito, sa sinasabi nila na “fault lines.”

Huwag nawa’y mangyari at ipag-adya tayo ng ating makapangyarihang Diyos sa tinatawag nilang “the big one,” ang lindol, na tiyak na magdudulot ng malubhang kapahamakan sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat sa paggising at pagsabog ng Bulkan sa Mount Natib o sa malakas na paglindol, tiyak na maapektuhan ang Bataan Nuclear Power Plant. Kung magkaroon ng radiation leak o kaya ay pagsabog din, isang malala at malawakang pinsala at kamatayan ang tiyak na magaganap sa atin.

Kaya naman higit na nararapat na pagnilayan at tanggapin ang masamang maidudulot ng Bataan Nuclear Power Plant kaysa sa kakaunting kabutihang maibibigay nito sa bansa. Higit na nararapat na isipin at aminin ang malala at pangmatagalang kapinsalaan sa lahat kaysa sa maiksi at panandaliang kaginhawaan maidudulot dahil daw sa murang kuryente. Higit natin tanggapin na ang Bataan Nuclear Power Plant ay pakinabang lamang sa mga negosyanteng nagmamay-ari nito at sa mga suppliers kaysa sa mga ordinaryong Pilipino.

Mula pa noong itinayo ang Bataan Nuclear Power Plant sa pundasyon ng katiwalian, pananakot at walang sapat na pag-aaral at pagsang-ayon ng mga tao; at kahit sa pangamba ng oil crisis, tayo pa rin ngayon ay nabubuhay ng maayos . Sa kabila ng inaalalang climate change kami pa rin sa Bataan at kayo pa rin ay nariritong naninirahan ng mapayapa’t masagana.

Sa ngayon ang bayan ng Morong na kung nasaan ang Bataan Nuclear Power Plant, ay umaangat at nagiging maunlad. Bakit po? Hindi dahil sa Bataan Nuclear Power Plant. Ito ay dahil sa pangangalaga, pagsasaayos at pagpapahalaga ng kanyang mga dalampasigan at kabundukan. Sa buong bayan ng Bataan, ang bayan ng Morong ang mayroong pinakamaraming beach resorts, na ayon sa Bataan Tourism Center ay mahigit sa dalawampu. Sa bayan din ito matatagpuan ang dinadayong pangangalaga at pagpaparami ng specially endangered species na ang pawikan. Ang kanyang lupain ay isa sa mga pangunahing bukirin na nakapag-aani ng palay. Atin ba itong isasakripisyo sa hindi kasiguraduhang pagpapaandar ng Bataan Nuclear Power Plant? Atin bang itataya ang ating buhay at kabuhayan sa kasangkapan ng kamatayan?

Bakit ba na palaging iginigiit ang rehabilitasyon ng Bataan Nuclear Power Plant? Dahil ba sa pera o wala ng iba pa? Bakit hindi tignan at tutukan ang iba pang pinanggagalingan ng enerhiya? Ang mga ilaw sa national highway sa Lubao ng Pampanga ay dahil na sa solar. Dito sa atin ang mga ilaw ng simbahan ng mga Parokya ng Santo Cristo sa Cupang, Balanga at ng Birheng del Pilar sa bayan ng Pilar ay dahil na rin sa solar power. At doon naman sa Norte, inyong makikita ang mga malalaking windmills, na higit na nakatutulong sa usapin ng kuryente sa buong Ilocos.

Bakit hindi ito ang ating pag-ukulan ng pansin, pera at pag-aaral bilang panibagong panggagalingan ng enerhiya? Mayaman tayo sa tubig, sadyang mainit at mahaba ang ating tag­araw, at malalakas ang atin hangin. Ito ang atin nararapat na pagyamanin at subukan.

Mga minamahal naming mga kapatid kay Kristo, masarap pong matulog kapag tahimik sa ating kapaligiran at mapayapa ang ating kalikasan. Papaano tayo makakatulog ng mahimbing kung batid natin sa rehabilitasyong ng Bataan Nuclear Power Plant tayo ay nasa matinding panganib at may naka-ambang kamatayan?

Kaya nga sa amin mga pari at mananampalataya ng Diyosesis ng Balanga kami po ay tumatanggi at tumututol sa rahabilitasyon ng Bataan Nuclear Power Plant. Sa usapin tungkol dito sa- Bataan Nuclear Power Plant – ay tigilan na, tapusin na, tama na.

Maraming salamat po sa inyong pakikinig, pag-unawa at pakikiisa. Tanggapin po ninyo ang aking pasasalamat at bendisyon sa ngalan ng +Ama, at ng +Anak, at ng +Espirito Santo. Amen.

Signed:
+Ruperto Cruz Santos, DD
Bishop of Balanga at CBCP Permanent Council Member
San Nicolas ng Tolentino, 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *