Pahayag ng Pagkakaisa at Pagatatalaga ng Sarili Para sa Pangangalaga ng Bulubundukin ng Sierra Madre

hipinoy_sierra_madre

HiPinoy photo

KAMI ay mga kinatawan ng iba’t ibang katutubong komunidad, People’s Organizations (POs), Academe, Non-Government Organizations (NGOs), Religious groups at mga ahensya ng pamahalaan na kumikilos sa Region 4A na bahagi ng Bulubundukin ng Sierra Madre, na nagkakaisa at naninindigan na dapat alagaan at proteksyunan ang bulubundukin ng Sierra Madre at sa pamamagitan ng ugnayan ng DENR at Civil Society Organizations (CSOs) na nagtipon mula Nobyembre 3-4, 2016 sa Pranjetto Hills Hotel and Convention Center, Brgy. Sampaloc, Tanay, Rizal at nagpapahayag ng pagkakaisa sa mga sumusunod na usapin:

YAYAMANG, Ang bulubundukin ng Sierra Madre ay kinikilalang “Gulugod (Backbone) ng Luzon” na nagbibigay buhay sa amin at may pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas. Ito ay may tinatayang sukat na 1.8 milyong ektarya sa sumasaklaw sa 10 probinsya (Laguna, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Rizal, and Quezon) sa Administrative Regions 2, 3, and 4.

YAYAMANG ang bulubundukin ng Sierra Madre ay mayroong pinakamalaking bilang ng protected areas ng buong bansa—68 national parks, watershed forest reserves., natural monuments, marine reserves, protected landsccapes at seascapes at lahat ng CADT. Ang kapal ng gubat ang pinakamalawak na sa Pilipinas—tinatayang 1.4 million ektarya, o 25% ng yamang gubat ng bansa, at kasama ang mataas pa sa 40% ng natitirang old growth forests. Maraming samu’t saring buhay na tulad ng Haring ibon na matatagpuan sa loob ng Sierra Madre. Sa buong mundo ang Sierra Madre ang pinakasiksik sa samut saring buhay.

YAYAMANG, ang bulubundukin ng Sierra Madre ay tirahan at pinangangalagaan ng iba-ibang katutubong komunidad. Ito ay ang mga katutubong kultural/katutubong pamayanan ng Agta, Dumagat/Remontado, Isneg, Ibanag, Ikalahan, Gaddang, Ilonggot, Kabihog at ng Bungkalot. Ang bulubundukin ay pinangangalagaan ng mga katutubong pamayanan dahil matatagpuan sa loob nito ang mahahalagang sagradong lugar na pinagdadausan ng mga ritwal, at painagkukunan ng pagkain, halamang gamot at iba pang produktong gubat;

YAYAMANG, ang bulubundukin ng Sierra Madre ay kanlungan ng tubig ng lahat ng maraming ayan at komunidad na nakapaligid dito at Metro Manila. Nagpapalakas ng kakayahan ng mga komunidad laban sa matinding epekto ng pagbabago ng klima at mga kalamidad:

YAYAMANG, sa kabila ng kahalagahan at ambag ng kabundukan ng Sierra Madre, ang Serra Madre ay kumakaharap ng mga sumusunod na malalaking problemang pangkalikasan at pangkaunlaran:

 1. Mga di-angkop at mapangwasak na programa o proyekto tulad ng malalaking Dam, pagmimina, quarry, land development/conversion, maling pamamaraan sa agrikuktura, coal plants, malalaking fishpen na nakakasagasa sa mga maliliit na mangingisda, mga subdivision sa Protected Area at illegal na pagbebenta ng mga lupa at iba pang programang pangkabuhayan na nagbubunga ng malawakang kahirapan, diskriminasyon, polusyon, pagwasak ng kultura at pagkakaisa, pagkasira ng lupa, kabundukan, mga katubigan at ng sari-saring buhay ilang;
 1. Kawalang ng pag-aari at kontrol sa lupa ng mga maralitang magsasaka at mangagawang bukid at kawalang kasiguraduhan sa mga lupaing ninuno ng mga katutubong pamayanan na nagbubunga ng matinding kahirapan at pagkawala/ paghina ng mga katutubong kultura, kaalaman at sistema sa pamamahala at pangangalaga sa lupa at kalikasan.
 2. Kahinaan sa pamamahala at paggugubyerno na nagbubunga ng mga di-angkop at mga maling programa at mga patakaran; korapsyon; kahinaan/ kawalan ng makabuluhang konsultasyon, partisipasyon ng mga mahihirap na sektor at komunidad; kahinaan sa implementasyon; maitnding kahirapan ng mga apektadong mamamayan at pagkawasak ng kalikasan;
 3. Pagkawasak ng mga kabundukan at samutsaring buhay na lalong nagpapalala ng epekto na pagbabagong klima at mga kalamidad at nagbubunga ng biglaan, matinding pinsala sa buhay at kabuhayan, kalikasan, at ibayong kahirapan ng mga apektadong mga komunidad mula sa kabundukan hanggang sa mga kapatagan;

YAYAMANG, kami ay nagkaisa sa isang pananaw na paunlarin ang isang malusog na Sierra Madre na nagbibigay ng buhay, sustenableng kabuhayan, kasiyahan at likas-kayang kaunlaran at pinangangalagaan ng malalakas na mga lokal ng pamayanan at nakikipagtulungan sa mga pamahalaang maka-mahirap at maka-kalikasan.

KUNG GAYON, pinagtitibay namin ngayon, ang aming tapat na pagtatalaga sa aming sarili sa mga sumusunod na pangkalahatang paninindigan at pagkilos:

 1. Patuloy na pamumulat, pag-oorganisa at pagpapalakas ng mga hanay ng lahat ng apektadong sektor para sa partisipasyon sa paggugubyerno; pagbabalangkas ng mga bago at angkop na batas, programa at patakaran; pakikipag-ugnayan para sa malawakang pakinabang ng mga mahihirap na sektor sa mga programa laban sa kahirapan at pangkalikasan; pagpapaunlad ng mga bago, epektibo at makakalikasang lider mula sa hanay ng mga mahihirap na sektor at komunidad.
 2. Patuloy na pagpapalakas ng pakikiisa at pagsuporta ng mga Simbahan, paaralan, propesyunal, mga siyentipiko, at iba pang sektor at grupo para sa pagsusulong ng mga samahan para sa kalikasan at katarungang panllipunan;
 3. Tunay na pagkilala sa natatanging papel ng mga katutubong komunidad sa pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng pagkilala at pagpapalakas ng kanilang mga tradisyunal na kaalaman, paniniwala at sistema sa pagpapasiya sa sarili at pangangalaga sa kalikasan at komunidad;
 4. Malakas na pagsuporta sa patas na bahaginan sa yaman ng bansa partikular sa mahihirap na sektor.
 5. Suriin muli ang mga ulat ng NGP tungo sa pagbalangkas ng mga bagong polisiya at pamantayan sa pagpaplano at pagususri.
 6. Aktibong pag-uugnayan ng DENR at mga organisadong mamamayan para sa pangangalaga ng kalikasan sa mga komunidad at mga komunidad at ng kabubuang kanlungang tubig tugno sa komprehensibo, angkop, epektibo, bukas, at may pananagutang pamamahala;
 1. Pagpapaunlad ng suportang legal, para-legal at para sa pangangalaga ng karapatang pantao para sa mga pagkilos at laban ng mga katuutbo, magsasaka, mangingisda, kababaihan at kabataan, at mga samahang pangkalikasan;
 2. Pagpapalakas ng pagkilos para sa pagpapahalaga at pangangalaga sa kalikasan at para sa pagtutol sa mga mapanirang programa.
 3. Pagpapaunlad ng maka-kalikasang teknolohiya sa produksyon at pangangalaga sa kagubatan at kalikasan tulad ng rainforestation, agroforestry, organikong pagsasaka, sustenableng kabuhayan at iba pa.
 4. Pagpapalakas ng pagkilos paa sa paghahanda at sama-samang pamamahala sa kongkreto at matitinding epekto ng climate change at mga kalamidad.

Lubos naming pinagtitibay ito, patunay ng aming mga lagda ngayong ika-4 ng Nobyembre taong 2016, Pranjetto Hills Hotel and Convention Center sa Baranggay Sampaloc, Tanay, Rizal.

Mga lumagda:

denr_4_signatories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *