Bayan… Nasadlak sa Dusa: Binigkas na Salita ng Isang Kabataan

Magandang araw sa inyong lahat
nakaaliw kayong tingnan
nakagayak ng makabayang kasuotan
narito kaming muli sa inyong harapan
upang magpahayag ng aming kamalayan
# hindi po ito pirated
walang bahid ng internet
promise!

Ang pamagat ng tulang ito ay
BAYAN… NASADLAK SA DUSA

Isang mapagpalayang araw sa inyong lahat
Ang tulang ito ay inaalay namin
Sa aming mga kapwa kabataan
Mga kabataan na pag-asa ng bayan
Mga kabataan na pag-asa ng tunay na pagbabago
At tunay na kapayapaan

Mga kabataan, sino tayo?
Ako, ikaw, tayo
Meron ka bang narinig sa panahong kasalukuyan?

Nahagip ba ng iyong kamalayan
Ang nangyayari sa ating bayan?
Ano ang iyong narinig?

Ano ang iyong nakita?
Ano ang iyong naramdaman?

Mula sa kanluran
Patungong timog ng ating bayan
Kaydami nang pinaslang|
Libu-libo ..
kahit inosente
Namamatay
Pati mga kabataan!

Sino ang may pakana?
Sino ang dapat sisihin?
Sino ang kawawa?

Ang sabi ng ating lider
Pagbabago .. kapayapaan
Ngunit.. kaninong pagbabago?
Kaninong kapayapaan?

Halang ang mga kaluluwa
Sino ang tunay na may sala?

Sino ang inosente?
Sino ang kawawa?

Mga kabataan
Dapat mapagmasid
Dapat mapagmatyag

Nasaan ang hustisya?
Nakapiring pa rin ba?
O dilat na ang mga mata?

Para sa mayayaman lang ba?
Habang nawawalan ng halaga
Ang mga nasadlak sa dusa..

Bakit di na tayo marunong umunawa?
Bakit di na tayo marunong umiyak?
Bakit wala na tayong awa?
Bakit kay bilis nating humusga?
Bakit wala tayong pakialam?
Bakit nakalimutan na natin kung ano ang tama?

Ang buhay natin ay pansamantala lamang
Kayong nasa kapangyahiran
‘Wag sanang malasing sa inyong kagalingan
‘Wag sanang palamon sa inyong kamangmangan

Nakamasid ang langit
Sa lahat ng kaganapan
Kailanma’y hindi maaaring isawalang bahala
Ang lahat ng patayan

May hustisya sa lupa
May hustisya sa langit
Kayo ang pipili
Saan nyo gustong manatili?

Kaming mga kabataan
Oo nga
Kami ang pag-asa ng bayan
Anuman ang sa amin itinanim
‘Yan ang aming aanihin

Subali’t dapat manaig ang wastong pag-iisip
Dapat manaig ang tamang pagsisiyasat
Dapat manaig ang katotohanan
Dapat manaig ang tama sa kamalian

Sa aming pagpapatuloy
Nawa’y kami magtagumpay

Sa aming paglalakbay
Nawa’y pagmamahal, malasakit, pag-aruga
Ang aming dala-dala at ibabahagi

Upang sinuman ang aming kasabay
Magiging magaan ang buhay

Mga kabataan
Laging mapagmatyag
Laging mapagmasid
Matutong umunawa
Matutong ipagtanggol ang tama

Maraming salamat po..!

Ang tulang Spoken Word na ito ay binigkas ni Jami Belle Dechavez- Jareño sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika sa Kabankalan Catholic College sa lungsod ng Kabankalan, Negros Occidental, noong ika-25 ng Agosto 2017. Si Jami ay 15 taong gulang at mag-aaral sa ika-10 Grado. Ang piyesang ito ay sinulat nila ng kanyang ina, si Pilipinas Maria Jareño.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *