Collateral Damage

Awit para sa mga batang napagitna sa karahasan ng digmaan.

Masdan mong pagdaloy ng luha
At panginginig ng kanyang mga laman
Sa tuwing sasambitin ngalan ng ama’t ina
May kirot, galit, lungkot sa akanyang mukha
May takot sa kanyang mga mata.

Paano mo kaya maipapaliwanag
Naganap na karahasan sa bata
SInaksak ang ina
Tinortyur and ama
Saka pinatay sa kanyang harapan.

Saka siya sapilitang isinama
Sinamantala murang kaisipan
Pinapaniwalang sa ganitong paraan
Maigaganti sinapit ng kanyang magulang.

Collateral damage ang tawag dito
At walang gaanong personalan
Nagkataong sila’y naipit sa hidwaan
Kahit na sila’y wala namang kinalaman
Kahit na sila’y wala namang alam.

Paano mom laya maipapaliwanag
Sinapit na karahasan ng bata
Tanging kasalanan ng kanyang magulang
Nsroon sila sa lugar ng hidwaan
Naroon sila sa gitna ng digmaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *