“Mabuti ang gawi’t masama’y layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan.” (Awit 34:14)

Pahayag ng CBCP sa Usapin sa Marawi, Terorismo at Diyalogo

Sa Lahat Ng Mga Taong May Mabuting Kalooban:

Pagbati ng kapayapaan mula sa Makapangyarihan at Lubhang Maawaing Diyos.

Kami na mga Katolikong Obispo ng Pilipinas, ay nakikiusap sa inyong pagdamay at pakikipagtulungan. Lahat tayo ay sumisigaw mula sa nilalaman ng ating puso: Ang Digmaan sa Marawi ay huwag na muling maulit pa! Ang Digmaan sa Marawi ay matapos na! Nananawagan kami sa pagpapanumbalik ng maayos na pamumuhay at kalagayan, maging ng kapayapaan sa Marawi, gayundin ng kapaligiran nito sa lalong madaling panahon. Isang palaisipan sa amin kung ang pagpapatuloy ng Batas Militar o Martial Law, lalo na ang pagpapahaba pa nito ay magreresulta sa hangaring ito.

Naniniwala kami na ang digmaan sa Marawi ay hindi usapin ng relihiyon. Napakinggan namin at nabasa ang mga nakakamanghang kuwento kung paanong ang mga Muslim ay nagawang protektahan at tulungan ang mga Kristiyano na makatakas mula sa nakaambang kamatayan. Hanggang sa ngayon ang mga Kristiyano ay umaalalay sa libu-libong mga Muslim na umalis mula sa Marawi para sa kanilang kaligtasan. Ito ay mga hindi mapag-aalinlanganang tanda na walang digmaan sa usapin ng relihiyon.

Pagkundena sa Terorismo at Matinding Karahasan

(Condemnation of Terrorism and Violent Extremism)

Sa kadahilanang ito bilang mga Katolikong namumuno, mahigpit at ganap naming tinututulan gaya ng ginagawa ng mga dalubhasang nagtuturo ng Islam sa Mindanao, ang paghahasik ng matinding karahasan ng grupo ng Maute sa Marawi. Ang mga pinuno at kasapi nito ay sumapi na rin sa mga ISIS. Nilabag na nila at hindi pinahalagahan ang mga pangunahing katuruan at pinapahalagahan ng Islam sa pamamagitan ng pagdukot at pagbihag, pananakit at pagpatay sa mga inosenteng sibilyan.

Diyalogo sa Kapayapaan, ang Nagkakaisang Salita

(Dialogue for Peace, the Common Word)

Makiisa po kayo sa amin, mga minamahal na may mabuting kalooban, sa pagtataguyod ng mga diyalogo sa diwa ng pananampalataya (intra-faith dialogue) mula sa ating mga iginagalang na mga kasamahan sa ibang pananampalataya upang ang ating mga pananampalataya ay hindi mapagsamantalahan at maabuso sa pangalan ng terorismo at matinding karahasan. Siguruhin ng mga magulang, paaralan, simbahan at mosques na hindi maakit ang sinuman ng mga terorista. Turuan natin ang mga kabataan at ang mga nakatatanda na ang ating mga pananampalataya ay para sa kapayapaan. Walang relihiyon na nagtuturo ng pagkitil ng buhay ng mga taong walang kamalayan o dahil lamang sa sila ay nabibilang sa ibang relihiyon.

Makiisa po kayo sa amin at sama-sama po nating ipagpatuloy ang pakikipag-diyalogo sa iba’t-ibang relihiyon (inter-religious dialogue) na ipinananawagan ng mga daan-daang namumuno ng Islam sa buong mundo. Noong 2007, nanawagan sila para sa kapayapaan sa pagitan ng mga Muslim at mga Kristiyano ng kanilang isulat ang kilalang bukas na liham na “the Common Word” para sa mga namumunog Kristiyano. Napakatotoo ng kanilang mga salitang binitiwan! Isinulat ng mga lider na Muslim ang ganito:

Ang basehan ng kapayapaan at pag-uunawaan ay ganap ng umiiral. Ito ay bahagi na ng pundasyon at prinsipyo ng dalawang pananampalataya: pagmamahal sa Iisang Diyos at pagmamahal sa kapwa.

Ito ang kautusan ng Diyos sa Deuteronomio 6:4-5.

“Dinggin ninyo mga Israelita: Si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas.”

Ang ating Panginoong Hesus, na iginagalang din na propeta sa Qur’an, ang bumanggit ng tekstong ito at nagbigay paliwanag dito sa Ebanghelyo ni San Markos 12:28-31.

“Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo. Natanto niyang mahusay ang pagkasagot ni Hesus sa mga Saduseo, kaya lumapit siya’t nagtanong, “Alin pong utos ang pinakamahalaga?” Sumagot si Hesus, “Ito ang pinakamahalagang utos, ‘Pakinggan mo, Israel! Ang Panginoon na ating Diyos – siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, nang buong pag-iisip, at ng buong lakas.’ Ito naman ang pangalawa, ‘ Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.’ Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito.”

Kanyang pang ipinag-utos sa atin “Magmahalan kayo, katulad ng pagmamahal Ko sa inyo” (Juan 15:12)

Pagkilos ng may Pag-ibig at Pagpapasalamat

(Praxis of Love and Gratitude)

Ang mahalin ang ating kapwa ay nangangailangan ng pagkilos. Sama-sama tayong magbahagi mula sa ating mapagkukunang yaman upang ating matulungan ang libu-libong mga taong lumikas mula sa panganib sa Marawi. Ipanalangin natin ang kaligtasan ng mga nananatiling mamamayan, yaong mga nakadama ng dahas at dinalang-bihag ng mga terorista. Maging mapagmasid tayo at alerto, sa pagtulong sa mga namamahala ng ating kaligtasan na hadlangan ang mga banta ng terorismo sa iba’t ibang lugar sa Mindanao. Makipagtulungan tayo sa pamahalaan na maibangon muli ang Lungsod ng Marawi upang muling makabalik ang mga mamamayan nito at maisaayos ang nasira nilang buhay.

Continue reading

Invitation to National Day of Prayer and Action for Peace and Human Rights

June 12, 2017

Dear Friends,

Greetings of peace!

On June 12, Independence Day, we would like to invite you to participate in a “National Day of Prayer and Action for Peace and Human Rights” in response to the rising tide of terrorism, martial rule and impunity that is now facing the nation.

In Manila, we shall be holding an inter-faith prayer and rally at the Andres Bonifacio Shrine (beside Manila City Hall) 4:00-6:00 p.m. We expect members of the Christian and Moro faiths, as well as sectoral organizations and concerned citizens, to come together in a united call for a peaceful and humane resolution to the Marawi siege.

The gathering will also highlight our opposition to martial law in Mindanao and possibly other parts of the country. It will call for an end to extrajudicial killings and other human rights violations, oppose the reimposition of the death penalty and the lowering of the age of criminal responsibility, and push for the continuation or resumption of peace negotiations with the various armed movements in the country (pleas see the attached unity statement).

Please inform us if you are willing to join us at the Bonifacio Shrine on June 12 and be a signatory to the attached unity statement.We are also in need of material and financial resources for the event, particularly for the stage and sound system, food and transportation for performers and volunteers, flyers and publicity materials, and other logistical requirements. Your contribution will be highly appreciated.

Please get in touch with Eleanor de Guzman at mobile no. 0949.3266335 to confirm your attendance and/or contribution.

Thank you very much and hope to see you on the 12th!


Unity Statement: National Day of Prayer and Action for Peace and Human Rights

June 12, 2017

No to Terrorism!
Lift Martial Law!
Stop Aerial Bombings of Communities!
Stop Extrajudicial Killings!
Defend Human Rights!
Pursue the Peace Talks!

On June 12, Independence Day, we, concerned Filipinos from various faiths, sectors and political affiliations, will come together in a day of prayer and action to renew the call for peace and respect for human rights amidst the rising tide of terrorism, martial rule and impunity that threatens to rip the nation apart.

We extend our solidarity to the victims of the Marawi siege. We condemn the deliberate acts of terror by the ISIS-inspired Maute and Abu Sayyaf groups. We call on all people to come to the aid of thousands of internally displaced persons in Lanao del Sur and nearby areas.

Likewise, we gather to show our opposition to martial law in Mindanao and possibly other parts of the country. We call for an end to the aerial bombardment of Marawi and other conflict areas.

As the Marcos dictatorship showed, martial law is not the answer to the complex problems of Mindanao. A regime that trades Filipinos’ human rights for vague, ever moving law and order goals can only add fuel to armed rebellions and set back efforts to address the roots of the conflict. Martial law will further embolden law enforcers and state-sponsored vigilante and para-military groups to commit even more extrajudicial killings and curtail civil and political rights.

Continue reading

Updates on the Peace Talks on Wednesday Forum

Dear Colleagues in the Continuing Struggle for Truth, Justice and Enduring Peace,

This is rather late but if we forward this to as many people as we possibly can, then they might decide to come and join us at the Wednesday Forum on May 17, 2017 from 1-4pm at UCCP Cosmopolitan Church, Taft Avenue, corner Apacible St. facing the UP PGH.

The topics are Updates on the Peace Talks between the Government of the Republic of the Philippines (GRP) and the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and on the Labor Situation in the country. Featured Speaker is Secretary Silvestre H. Bello III of the Department of Labor. Secretary Bello is also Chair of the GRP Peace Panel in the Negotiations with the NDFP.

The Biblico-Theological Reflection (BTR) will be given by Bishop Nathanael Lazaro of the Iglesia Evangelica Metodista en las Islas Filipinas (IEMELIF).

Registration is free. Space is adequate and the Forum is open to all church people and others to join. Please, kindly pass this message on to your friends and your colleagues. Thank you.

Sincerely yours,

Pastor Alvaro “Al” O. Senturias, Jr.
Executive Director
The Wednesday Forum (twf)

Simultaneous Nationwide Barangay Assemblies on March 25

Concerned lay Catholics are invited to attend your respective Barangay assemblies and be informed of plans, projects and activities of your Barangay.

The Gising Barangay Movement (GBM) is an N.G.O., an alliance of Filipinos who wish to do the little things in the barangay that together make up the big things in the nation.

“Its members are committed to the empowerment of fellow citizens and to good governance for their community. They know the meaning of sovereignty and responsible citizenship; that it takes responsible citizens to establish a responsible government; that establishing it should not be left entirely to others – not especially to the uninformed, the incompetent, or the corrupt; and that bad governance is the result of electing traditional politicians, or trapos. GBM volunteers believe there is no better way to develop our country than through self-reliance and the utilization of every community’s resources, human and non-human.  They are united by the conviction that nation building should start in one’s community involving all sectors therein – especially the well-off, the expert, and the influential.

And they dare to believe that rebuilding the Republic barangay by barangay is not only doable but self-implementing, self-executing and self-fulfilling since every Filipino lives in one and has but to mind his own in order to reform the base of our dysfunctional democracy.” – GBM “A People’s Movement”

Did you know?

 1. That R.A. 7160 (Local Gov’t. Code) mandates each barangay to prepare a Comprehensive Multi-sectoral Development Plan.
 2. That 25% of municipal/city real property taxes go to your barangay.
 3. That the Internal Revenue Allotment (IRA) goes directly to your barangay from the DBM.
 4. That the law requires the barangay to call a Barangay General Assembly twice a year.

Are you or any family member attending this year’s first Barangay Assembly on March 25, 2017 in your barangay?

If so, would you like to be a GBM Volunteer to observe the proceedings and subsequently provide us feedback on your barangay assembly experience? As a GBM volunteer, you will not be asked to speak or ask questions (except in your own capacity as barangay assembly member).

Below is a short checklist of things to observe.

 1. Names of your Barangay, your Secretary, and of your Chairman.
 2. Estimated number of Barangay Assembly members present.
 3. Did the Chairman of the meeting allow enough time for members to ask questions or make suggestions?
 4. Were you provided a copy of the latest Barangay Financial Statement?
 5. Were there persons below 15 years of age in attendance?
 6. Mention three (3) things that caught your attention during the meeting.
 7. Please attach photos, if you could.
 8. Your name, email address and contact number

Please email to Raffy Perfecto, GBM Trustee at raffyperfecto@gmail.com

Same Sex Attraction National Conference

The CBCP Episcopal Commission on Family & Life will organize the first National Conference on Same Sex Attraction focusing on the thoughts of the Catholic Church on the pastoral care and integration of persons with same sex attraction (PSSA) in the Church. Conference venue is the Pope Pius XII Conference Center…

Continue reading