Women for Christ on Extra Judicial Killings

Statement of the Women for Christ

Ang Diyos ang pinagmulan ng buhay at Siya lamang ang tanging may karapatang bumawi nito.

Ang WOMEN FOR CHRIST ay matinding kinokondena ang nakababahalang pagtaas ng bilang ng mga pinapatay ng hindi dumaraan sa tamang proseso ng batas.

Kami ay naniniwala na ang bawat tao ay may karapatan sa hustisya at ang bawat taong naliligaw ng landas ay may karapatan at pag-asang magbago. Ang problema sa droga ay nag uugat din sa kahirapan.

Ang bawat isa sa atin na walang pakialam sa iba ay bahagi ng problema. Sa pag-lutas ng problema, kailangang ang pinag-uugatan ang bigyan ng solusyon.

”Ayaw nilang tigilan nang katatanong si Jesus, kaya’tsila’y tiningnan Niya at sinabiang ganito, Sinuman sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya.” (Juan 8:7)

Minda H. Umali
WFC National President

Comments are closed