Supportahan ang Lakbayan Ng Pambansang Minorya 2017

          

 

 

 

 

 

 

25 August 2017

Dear Networks of ​Clergy​ Discernment Group,

The Moro and indigenous peoples, will stage their second LAKBAYAN NG PAMBANSANG MINORYA on September 1  21, 2017. This is part of their continuing struggle for their right to self-determination and to a just peace. Together with different sectors they will march to Metro-Manila to protest against the most brutal wars of aggression, militarization, and plunder on their ancestral lands and territories that they have been experiencing for many months now.

Lakbayan 2017 is a public exposure of all these attacks on their communities, schools and people, especially the attacks on the Moro people, martial law in Mindanao and the aerial bombings in different communities such as the Lumad communities in Mindanao, and they  will seek the support and cooperation of the whole nation towards their struggle.

Around three thousand five hundred (3,500) indigenous peoples and Moro from various parts of the country will set up camp in the University of the Philippines  Diliman Campus and satellite camps in different areas in Metro Manila to bring attention to their plight and their calls in the national capital. As in the previous years during the Manilakbayan of Mindanao and the Lakbayan last year, various activities will be organized within and outside kampuhan such as discussion groups, photo exhibits, film showing, cultural exchange and concert, bazaar, and others to foster unity and solidarity among national minorities and other sectors.

We are inviting you to be one with our Moro and indigenous brothers and sisters in the LAKBAYAN NG PAMBANSA MINORYA 2017. We ask you to JOIN any or all of the following major activities:

September 1     Salubungan ng Pambansang Minorya sa Mendiola
September 2     International Indigenous Youth Conference
September 4-5     Sandugo 2nd National Assembly
September 5-8     Series of protest actions in major government agencies
September 9     BAI Indigenous Women Workshop
Gathering of Indigenous and Moro Peoples’ Advocates
Youth and Elders Inter-generational Exchange
September 10     Sharing of issues, initiatives and struggles among national minorities
Tribute to National Minority martyrs
September 11     Forum on Islamophobia, Terrorism and Moro Peoples’ Struggle for Self Determination
Protest Action at the US Embassy to protest the US-War on Terror
September 14     Solidarity Action for West Papua
September 16     Children’s Festival
September 20     Hugpungan Cultural Solidarity Night
September 21     Protest Action: Commemoration of Martial Law Anniversary and the Current Rising Tyranny of the Duterte regime

We also seek your support to the LAKBAYAN 2017. We hope you can take a look at this checklist and see what you can share, provide, or arrange for them:

  • Arrange fora/ group discussions/ exhibits in your communities, schools, parishes where they can also bring their local products as part of fund raising activity
  • Plan integration days in their Kampuhan in UP Diliman
  • Provide health services and transportation services in their kampuhan
  • Share rice, vegetables, fruits, bottled water, coffee, milk, sugar, dried fish, eggs, blankets, beddings

For cash and check donations, please contact the secretariat at (02) 4125340, mobile # +63947-968-6705 or email sandugo.kmkmsp@gmail.com.

Maraming salamat po!

In solidarity,

Sr. Angelita Navarro, ICM                      Fr. Rudy Abao, MSC
Religious Discernment Group              National Clergy Discernment Group

Noted by:

Ms. Joanna Patricia Cariño            Mr. Jerome Succor Aba
Co-Chair                                                      Co-Chair|
Sandugo                                                      Sandugo

LAKBAYAN 2017

Lakbayan ng Pambansang Minorya para sa Sariling Pagpapasya at Makatarungang Kapayapaan

photo credit: intercontinentalcry.org

Isulong ang karapatang magpasya sa sarili at makatarungang kapayapaan! Labanan ang rehimeng US-Duterte sa pagpapatindi ng pang-aagaw sa mga lupang ninuno’t teritoryo, tumitinding pasistang atake, panghihimasok at pakanang gyera ng US sa tabing na kontra-terorismo!

Ano ang Lakbayan ng Pambansang Minorya 2017?

Ngayong taon, higit 3000 na mga pambansang minorya ang maglalakbay sa ilalim ng bandila ng Sandugo, ang alyansa ng mga katutubo at Bangsamoro, para imarka ang higit na pagkakaisa at ipabatid sa sambayanan ang kanilang mga pakikibaka at kahilingan. Ito ang pangalawang pagkakataon na magsasanib puwersa ang mamamayang Moro at mga katutubong Pilipino papuntang Metro Manila ng Setyembre 1-21 at magtitipon sa isang kampuhan sa Unibersidad ng Pilipinas- Diliman, Lungsod ng Quezon.

Ano ang layunin ng Lakbayan 2017?

Ang Lakbayan ay isang porma ng paggigiit ng mga pambansang minorya sa kanilang karapatan para sa sariling pagpapasya. Ngayong taon, irerehistro ang mariing pagtutol sa napakatinding atake ng rehimeng US-Duterte sa mga komunidad ng Moro at mga katutubo partikular sa pagpapatupad ng batas militar sa Mindanao at All-Out War. Ito rin ay pagpapahinto sa mga patakaran ng gobyernong Duterte sa patuloy na pang-aagaw at paninira sa mga lupang ninuno at teritoryo ng mga pambansang minorya.

Nilalayon din na makakuha ang pambansang minorya ng mahigpit na pakikiisa at malawak na suporta mula iba’t ibang sektor ng lipunan para sa mga kahilingan at pakikibaka ng mga pambansang minorya na bahagi ng pambansa demokratikong pakikibaka ng mamamayang Pilipino.

Nais din ng Lakbayan 2017 na:

Ipakita ang pagtutol/galit ng mga pambansang minorya sa panghihimasok at pakanang gyera ng US sa tabing kontra-terorismo at ipanawagan ang pambansang soberanya.

Itulak ang pagpapatuloy ng usapang pangkapayaan sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines at Government of the Republic of the Philippines.

Makalikha ng mahigpit na pakikiisa sa mga mamamayang Moro para labanan ang ipinapakalat na Islamophobia dala ng Anti-Terror na gyera.

Sino-sino ba ang bumubuo ng Lakbayan?

Mayor na kalahok sa Lakbayan ang mga pambansang minorya sa ilalim ng alyansa ng Sandugo.

Ang mga pambansang minorya ay binubuo ng mga mamamayang Moro at mga katutubo. Sila ay dumaranas ng pambansang pang-aapi at paglapastangan sa kolektibong karapatan sa lupang ninuno at teritoryo at sa sariling pagpapasya. Mahaba at masalimuot ang kasaysayan ng kanilang paglaban sa kolonisasyon at asimilasyon para magpatuloy ang kanilang komunidad, tribo at salinlahi sa gitna ng pagsupil at pang-aapi.

Sa ngayon, 153 etnolingwistikong grupo ang bumubuo sa pambansang minorya. Nahahati sila sa mga mayor na grupo sa mga rehiyon tulad ng mamamayang Moro (13 grupo) at mamamayang Lumad (18 grupo) ng Mindanao; mamamayan ng Kordilyera (7 grupo), at Aggay, Kalinga, at iba pang mga grupo sa Hilagang Luzon; Aeta ng Central Luzon; Dumagat, Mangyan, at Palawan Hilltribes ng Timog Luzon; at ang Tumandok at Ati ng Panay sa Visayas.

Iba’t ibang etnolingwistikong grupo ng pambansang minorya mula Luzon, Visayas, at Mindanao ang kalahok sa Lakbayan 2017.Kasali rin ang iba’t ibang sektor at mga organisasyon sa lungsod na sumusuporta sa pakikibaka ng pambansang minorya.

Ano ang nagtulak sa mga pambansang minorya para gawin ang Lakbayan 2017?

Mas matindi at mabangis na atake ang dinaranas ng mga pambansang minorya ngayong 2017 sa ilalim ng rehimeng US-Duterte habang kinakaharap pa rin nila ang pang-aagaw sa kanilang lupang ninuno at teritoryo.

Daan-daang libo ang lumikas dahil sa pambobomba ng Armed Forces of the Philippines sa Marawi at iba pang mga komunidad sa pagdeklara ng batas militar sa Mindanao. Sa ibang bahagi naman ng bansa patuloy na umiiral ang All-Out War laban sa New People’s Army na ang unang tinatamaan ay mga pambansang minorya at karaniwang sibilyan.

Kalunos-lunos ang kalagayan ng mga bakwit mula Marawi City. Nagsisiksikan sila sa mga evacuation center sa mga kalapit na bayan, walang maayos na tubig at palikuran. Umaasa lamang sila sa mga binibigay na relief packs. Hindi lamang nasira ang mga bahay, pamilya at kabuhayan ng mga Maranaw, pati ang kanilang kinabukasan, laluna ng mga kabataang Moro.

Tulad ng ginawa ng US sa ibang bansa, hindi malayong niluluto ng US ang gyera sa Marawi na nagsimula bilang rido sa pagitan ng angkan ng Maute at Pansar at ginamit na katwiran sa ngalan ng kontra-terorismo para makapanghimasok sa bansa at maitulak ang deklarasyon ng batas militar.

Ang mga Lumad ng Lianga, Surigao del Sur, na kababalik lamang sa kanilang komunidad mula sa isang taong pagkakabakwit ay nagbabakwit na naman. Noong Setyembre 1, 2015 napilitang lumikas ang mahigit isang libong Lumad dahil minasaker ng paramilitar na Magahat-Bagani at 38th Infantry Battalion Philippine Army sina Dionel Campos, Jovello Sinzo at Emerito Samarca. Mula sa pangako ni Pang. Rodrigo Duterte na maari nang umuwi ang mga Lumad sa kanilang mga komunidad, bumalik sila ng Setyembre 2, 2016. Ngunit wala pang isang taon na nakakabangon, lumilikas na naman ang dalawang libong Lumad, kabilang ang mga mag-aaral at guro ng ALCADEV at TRIFPS matapos makitang pinaiikutan ng mga helicopter bombers ang kanilang eskwelahan at inooperasyon ng mga sundalo ang mga komunidad.

Habang dinarahas, hinaharap pa rin ng mga pambansang minorya ang banta ng pagpapalayas sa kanilang mga lupang ninuno at teritoryo sa ngalan ng malakihan at mapanirang pagmimina, energy projects at plantasyon. Hindi tunay na nahinto ang operasyon ng mga minahang pinasara ng dating DENR Sec. Gina Lopez. Lalo pa ngang pinagtibay ang operasyon nito sa pagbawi ng kasalukuyang DENR Sec. Frank Cimatu ng mga kinanselang permit ng mga minahan.

Pumasok din sa mga kontrata si Pangulong Duterte sa Indonesia at Malaysia at ibinigay ang halos kalahati ng Mindanao para sa plantasyon ng palm oil na aagaw sa mga lupain ng pambansang minorya.

Ang tanging inaasahan na lamang ng mga pambansang minorya na pagbabago sa ilalim ng Pangulong Duterte ay sa pamamagitan ng usapang pangkapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines. Dito pag-uusapan ang mga batayang problema ng mga Pilipino na nagbubunsod ng gyera, kasama ang mga pambansang minorya. Ngunit pati ito ay nanganganib na ring hindi matuloy dahil sa pagsasabotahe ng AFP at pag-impluwensya sa Presidente na itigil na ang usapang pangkapayapaan.

Nagbabanta ang krisis ng paglala ng gutom at galit ng mga pambansang minorya dahil sa tindi ng atake at pang-aapi.

Ano ang pambansang pang-aapi at paano ito nilalabanan ng mga pambansang minorya?

Ang mga pambansang minorya ay itinuturing na espesyal na sektor sa lipunan dahil sa dinaranas nilang pambansang pang-aapi. Nangunguna pa mismo ang estado, kasabwat ang malalaking panginoong maylupa at burgesya komprador sa pagtanggi at paglapastangan sa karapatan nilang malayang itakda ang kanilang pang-ekonomiya at pangkulturang pag-unlad, at sariling pampulitikang kaayusan.

Ito ay makikita sa

Pandarambong sa likas na yaman sa loob ng mga lupang ninuno at mga teritoryo

Huwad na representasyon sa gobyerno

Makasaysayang pagpapabaya at pagkakait sa mga serbisyong panlipunan

Hindi pagkilala sa sariling kultura

Komersiyalisasyon, pambabalahura, at maling representasyon sa katutubong kultura at identidad

Institusyunal na diskriminasyon at pagmamaliit (chauvinism) ng mga Kristiyano.

  1. Paano lumalaban ang mga Pambansang Minorya?

Sa kasaysayan, lumaban ang mga Moro at katutubong mamamayan sa kolonyalismong Espanyol at Amerikano para ipagtanggol ang kanilang lupain at mga teritoryo. Puno ang kasaysayan ng kabayanihan ng mga tribo para labanan ang mga mananakop. Sa isang takdang pagkakataon, ang mga Moro at Lumad sa Mindanao ay magkasamang lumaban; ang iba ay umabot sa sanduguan na nangangahulugan ng isang kolektibong pagtatanggol sa kanilang mga komunidad.

Nailunsad ang mga armadong rebolusyon at mga pakikibaka dahil sa tindi ng paniniil at gutom. Maraming pambansang minorya ang sumapi at sumuporta sa Communist Party of the Philippines/New People’s Army/National Democratic Front of the Philippines na mahigit apat na dekada nang nakikibaka sa paglaya ng sambayanang Pilipino, kasama na ang pambansang minorya, sa pagsasamantala at panunupil. Sa ilalim nito ay nabuo ang Revolutionary Organization of Lumad, Moro Resistance Liberation Organization at Cordillera Peoples’ Democratic Front.

Nariyan din ang Moro National Liberation Front (MILF) at Moro Islamic Liberation Front (MNLF) na parehong naglunsad ng rebolusyon para humiwalay sa mapaniil na gobyerno ng Pilipinas. Pinagkaisa ng MNLF ang 13 tribu na yumakap ng Islam – Tausug, Maguindanao, Maranao, Yakan, Iranon, Kagan, Sangil, Sama, Jama Mapun, Kalbogan, Badjao, Molboganon at Palawanis – bilang Bangsamoro.

Kinalaunan humiwalay ang MILF sa MNLF, pero parehong pumasok ang dalawa sa matagalang tigil putukan at sa mga kasunduan sa gobyerno ng Pilipinas na naglagay sa kanila sa dehadong posisyon at hindi pumawi sa mga batayang problema ng mga mamamayang Moro. Lumikha naman ito ng kalagayan para may ibang armadong grupo ng Moro na lumitaw na naging extremista o terorista tulad ng Abu Sayyaf, na sinamantala naman ng US sa gyerang ang tabing ay kontra-terorismo (“war on terror”).

Samantala, hindi man armado, marami nang mga organisasyon ng mga katutubo ang nabuo na nagsusulong ng kanilang karapatan para sa sariling pagpapasya. Ang mga organisasyon tulad ng Katribu, Cordillera People’s Alliance, Kalumaran, at Suara Bangsamoro ay tumatayong mga kolektibong boses ng mga partikular na tribo at grupo at aktibong lumalahok sa mga lokal na pakikibaka hanggang sa pambansang kampanya sa ilalim ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan).

Noong Lakbayan 2016, itinatag ang Sandugo – Kilusan ng mga Moro at Katutubo para sa Sariling Pagpapasya. Makasaysayang pinagkaisa ang mga Moro at mga katutubong mamamayan sa isang kilusan para ipagtanggol ang mga lupang ninuno at teritoryo, pagkakakilanlan at karapatan sa sariling pagpapasya.

Ano ang mga panawagan ngayon ng Lakbayan ng Pambansang Minorya 2017?

Itigil ang atake sa mga mamamayan, komunidad at eskwelahan ng pambansang minorya!

Suportahan ang paglaban sa militarisasyon at pandarambong!

Sariling pagpapasya para sa mga pambansang minorya!

Lupang ninuno ipaglaban!

Itigil ang batas militar sa Mindanao!

Itigil ang pambobomba sa mga komunidad at eskwelahan ng Lumad!

Itigil ang pandarambong at pangwawasak sa mga teritoryo at lupang ninuno!

Usapang pangkapayaan, ituloy!

SANDUGO SECRETARIAT:
Room 304 NCCP Building,
879 EDSA, Barangay West Triangle, Quezon City
Tel +63 02 412 5340
Email ad: sandugo.kmkmsp@gmail.com
www.facebook.com/NatMin

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *