Sulat Pastoral Tungkol sa Balak na Pagbuhay sa Bataan Nuclear Plant

“Hindi makapamumunga ng masama ang mabuting puno, at ang masamang puno nama’y hindi makakapamunga ng mabuti” (Lukas 6,43)

Mga minamahal naming Bayan ng Diyos,

Isang mapayapa at mapagpalang pagbati!

Dahil daw sa kakulangan ng kuryente o pagtaas ng langis mayroon mga nagpupumilit na isulong na muli ang rehabilitation ng Bataan Nuclear Power Plant.

Ang Diyosesis ng Balanga ay nagsalita na. Hindi tama. Hindi maganda. Hindi mabuti. Ang aking sinundan na Obispo, na ngayon ay Arsobispo ng Lingayen-Dagupan, ang kagalang-galang Socrates Villegas sa kanyang gabay at liham pastoral (2009) ay nagpahayag ng damdamin ng Bataan: ang Bataan Nuclear Power Plant ay mabigat na panganib. Ang BNPP ay pinsala sa buhay, kabuhayan at kalikasan. Ang BNPP ay hindi kasagutan sa pangkasalukuyan pangangailangan ng tao. Walang ligtas sa Bataan Nuclear Power Plant. Walang maganda sa BNPP. Walang pag-unlad sa BNPP.

At ako, bilang ngayon na Obispo ng Balanga, ay naniniwala at tumatanggap sa mga pahayag at pananaw ng aking pinalitang Obispo. Ako ay sumasang-ayon at gumagalang sa mga kapasyahan at mga balakin ng ating mga kaparian at mananampalatayang Inang Simbahan sa Bataan.

Kaya naman kaisa nila, ako po ay nagsasalita laban sa Bataan Nuclear Power Plant at tumututol sa iniisip o binabalak na pagpapatuloy ng BNPP.

Ang Diyosesis ng Balanga ay nagpasya na. At ang Diyosesis ng Balanga ay muling naninindigan.

Hindi namin nais na buhayin pa ang BNPP. Ayaw naming nailagay ang buhay sa bingit ng panganib, sa anino ng nagbabadyang kamatayan at sa kinabukasan na wala at mawawalan ng tiyak na kaligtasan, kagandahan at kabutihan. Hindi naming nais ituloy pa ang BNPP. Ayaw namin tuluyang masira ang aming dagat at malison ang mga laman-dagat. Ayaw namin din malison ang lupa at hindi na ito maaring mataniman pa. Ayaw naming masira ang aming mga pinanggagalingan ng aming ikinabubuhay.

Ang Diyosesis ng Balanga ay tumututol. At hindi ito mababago. Sapagkat labis na mahalaga sa amin ang buhay kaysa sa tubo, o pera mula sa murang kuryente o para lamang sa pansariling pangangailangan ng katawan. Sapagkat labis na nangangalaga kami sa mga nilikha ng Panginoong Diyos at kami ay tunay na tumugon sa Kanyang panawagan na ingatan, huwag sirain at pagyamanin at hindi abusuhin ang lahat ng Kanyang ginawa. Sapagkat naniniwala kami na mayroon pang mga bagay o enerhiya mula sa hangin (wind), o mula sa tubig (hydro) o mula sa araw (solar) na maaring pag-aralan, subukan o gawin.

Ang Diyosesis ng Balanga ay nagsalita na, at magsasalita pang muli. Ang Diyosesis ng Balanga ay kumilos noon, at kikilos pa rin ngayon. Tutol po kami. Tigilan na po. Tama na po.

Hindi po kami panig.Hindi po kami sang-ayon. Laban po tayo sa anuman isipin o balakin sa rehabilitation ng Bataan Nuclear Power Plant.

Marami pong salamat sa inyong pag-unawa at pagtanggap,

+Ruperto Cruz Santos, DD
Obispo ngBalanga at Catholic Bishops’ Conference for the Philippines
Episcopal Chairman for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People
16 August 2014, Kapistahan ni San Roque

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *