24 November Indigenous Women’s Action to Protect Manicani Island

Ang indigenous women ay nakakaranas ng iba’t ibang porma ng karahasan bilang babae, at bilang katutubong kababaihan. Kaya’t nangangailangan na kumilos at magpahayag ng kanilang mga partikular na nararanasang karahasan; at ipakita ang kanilang kahandaan na kumilos at maki-isa sa malawakang pagtutol sa karahasan at magtanggol ng karapatan ng kababaihan.

Katutubong babae rin – Tutol sa karahasan!

Lumalaban para sa kalikasan! Nagtatanggol ng Karapatan!

#KamiRin   #KatutubongBabaeRin

Ang mga katutubong kababaihan ay may suot na maskara na kulay lila, kagya ng maskara ng Mamamayan Ayaw sa Karahasan. . .  kasi may mga katutubong kababaihan na hindi pa rin handang lumantad sa publiko, pero handang kumilos, kaya may maskara. Pero sa dulo ng programa, mag-aalis ang ilan ng maskara, para ipakita ang kanilang kahandaan.

Martsa mula sa NHA patungong DENR kung saan nagkakampo ang mga residente ng Manicani may ilang linggo na rin. Ito ay pagpapahayag ng pakiki-isa sa pinaglalaban ng mga kababaihan ng Manicani – Kami Rin ay ayaw sa minahan; Kami Rin ay lumalaban para sa Kalikasan; Kami rin ay Nagtatanggol ng Karapatan.

Programa

4:30 PM – Assembly time NHA

5:00 PM– March to Manicani Camp/ DENR

5:30 PM – Start of program

*Salubong (Key leaders ng tribes at Manicani women)

*Welcome message: Manicani women

*Rationale

*Messages: Indigenous Women speak about the different forms of violence against indigenous women

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *