Inulila ng Tokhang

Awiting pakikidalamhati sa mga naulila..

Sa paglaganap ng karahasan
Bibig syang unang binubusalan
Ilan pang buhay mapapaslang
Sa bawat tokhang.

Impit na hiyaw ang syang maririnig
Tahimik na nga ang paligid
Sa paghatid sa huling hantungan
Sa labi ng nasawing minamahal

U-u-u-u-h
U-u-u-u-u-u-uh
U-u-u-u-u-u-u-u-uh
U-u-u-uh
U-u-u-u-u-u-uh

Ating pananahimik
Sa gitna ng kalabisan
Siyang umuudyok sa pambabastos
Ng ating mga karapatan

Wala nang katarungan
At paggalang sa batas
Pagsawalang halaga sa sagradong buhay
At dangal ng bayan

U-u-u-u-h
U-u-u-u-u-u-uh
U-u-u-u-u-u-u-u-uh
U-u-u-uh
U-u-u-u-u-u-uh

Ang buhay na nawalan
Ng haligi at ilaw ng tahanan
Wasak ang kinabukasan
Inulila sa kawalan

Ang buhay na nawala
Ng pamilya kamag-anak kaibigan
Wasak ang kinabukasan
Ulila sa kawalan

Wasak ang kinabukasan
Inulila ng tokhang

U-u-u-u-h
U-u-u-u-u-u-uh
U-u-u-u-u-u-u-u-uh
U-u-u-uh
U-u-u-u-u-u-uh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *