Mga Nalikom na Liham-Pahatid Laban sa Nuclear at Basura sa Bataan

DIOCESE OF BALANGA

Mga Nalikom na Liham-Pahatid (Circular Letters) mula sa Chancery Laban sa Nuclear at Basura sa Bataan

I.   PILIIN SI JESUS! TUTULAN ANG KASAMAAN!

Liham-Pastoral Ukol sa Pahayag na Muling Bubuksan ang Plantang Nukleyar

(Ika-7 ng Hulyo, 2008, Katedral ng San Jose, + Socrates B. Villegas)

Inumpishan sa kabayanihan ng Bataan sa ikalawang Digmaang Pandaigidigan, lalo na ang salaysay sa Pagsuko ng Bataan (Fall of Bataan), at ang “Bataan has Fallen”- Salvador P. Lopez. Isinasaulo ng mga mag-aaral. Kasunod nito ang kasaysayan ng Plantang Nukleyar sagisag ng pangungurakot at pagkaganid lalo na noong panahon ni Marcos, at ang matinding pagtutol at pakikipaglaban ng kaparian at mamamayan sa pagtatayo nito sa Morong. May panukala sa muling pagbubukas nito dahil sa Global Energy Crisis, at muling tinutulan ng kaparian dahil DI LIGTAS NA BUKSAN AT GAMITIN (unsafe) dahil itinayo sa paanan ng natutulog (dormant) na bulkan; batbat ng katiwalian at kapabayaan ang muling pagtatayo nito; at ang panganib ng mga manggagawa na hindi sanay sa Nuclear; HIGIT NA KALUNOS LUNOS KAYSA SA DIGMAAN- hindi lamang Pagsuko (Fall of Bataan) kundi “Pagsabog ng Bataan.” Lalo na ito ay nasa panganib ng lindol katulad ng Chernobyl; problema rin sa pagtatapon ng “radioactive waste materials” nakamamatay ng tao at mgalikas-yaman ng dagat. Ito ba ang pamana na ating iiwan para sa susunod na lahi? Ang ating pagsaksi bilang mga Alagad ni Kristo ay bilang tagapangalaga ng Kalikasan at hindi may-ari nito.

“ Ang usapin ng Plantang Nukleyar sa bayan ng Morong ay dapat harapin nang may puso, sa diwa ng Mabuting Balita! Kung si Jesus ay nasa Bataan, isang taga-Bataan, nakatitiyak ako na kahit ang Butihing Panginoon ay tatanggi at tututol dito! Sundan natin ang landasin ni Jesus! Ang landas ni Jesus ay ang landas ng mapananagutan at mapagkakatiwalaang pamamahala/at pangangalaga sa kalikasan! Kalooban ni Jesus na ang landas ng kaunlaran ay makatao, ganap at lubos-iniingatan ang sangkatauhan, kumakalinga sa sangkatauhan, nagliligtas ng sangkatauhan! Piliin natin ang landasin ng Panginoon!”

II.   ANG GANDA NG MORONG

Pahatid sa Bayan ng Diyos sa Morong

(Ika- 27 ng Marso, 2009, Katedral ng San Jose, + Socrates B. Villegas)

Pinanindigan ang pagtutol at paglaban sa muling pagtatayo ng nukleyar, sa pamamagitan ng mga katangian, at kagandahan ng Morong- umuunlad, dinadayo, maganda ang kalikasan, dagat, at dalampasigan,. Kasunod nito at dahilan ng pagtatanggol ay ang pagmamahal natin sa Morong. Gaganda ba ang Morong kung bubuksan ang Nuclear Power Plant (NPP)? Walang ligtas sa Nuclear reactor! Walang malinis sa NPP! Kung sa ibang bansa merong nuclear, sila na lang ang manganib, hindi mura ang NPP, ang bayad ay kalusugan ng tao, buhay ng kalikasan, at kaligtasan ng susunod na salin-lahi. Gaganda raw ang Morong dahil sa trabaho. Ang budget ay bilyong dolyar, sa utang, at ang mamamayan ang magbabayad sa buwis. Para pag-aralan at suriin ang kaligtasan ng NPP, P1 M ang kailangan. Kung pag-aralin natin ang mga bata at kabataan, mas mabuti pa kaysa pag-aralan ang NPP. HINDI LIGTAS ANG NUCLEAR POWER PLANT. Huwag sayangin ang pera ng bayan sa pag-aaral ng NPP. “Papangit ang Morong kapag binuksan ang NPP. Uurong ang Morong kapag binuksan ang NPP. Iiwasan tayo ng turista. Maganda ang Morong. Pangit ang Nuclear Power Plant. Bawal ang pangit sa Morong!”

(Due to time constraints, I was not able to search files in the Chancery during the time of our first Bishop, Most Rev. Celso N. Guevarra, DD regarding Anti-Nuclear Plant stand/fight of the Diocese. Msgr. Tony D. and our senior priests are credible authorities to testify)

III.       SIGNATURE CAMPAIGN AGAINST THE SANITARY LANDFILL

Circular Letter No. 23, series of 1999 (Directive)

( +Honesto F. Ongtioco, D.D.)

This letter was a directive for a signature campaign against Sanitary Landfill as the position of the Diocese. A position paper was attached entitled- “TUTULAN ANG PAGTATAYO NG SANITARY LANDFILL SA BATAAN. Isinaad sa pahayag na ito ang mga problema sa kamahalan ng pagtatayo, at opersyon nito at ang mga sumusunod na panganib ayon sa mga dalubhasa: Pagkasira ng kalidad ng tubig sa ilalim ng lupa dulot ng mga katas ng basura, at hindi maiinom ng tao sa loob ng 30 taon; Pagkalat ng sakit na may kinalaman sa basura at mga hayop na kaugnay nito; Pagbaba ng kalidad ng tubig sa kalapit na kapaligiran; Pagkawalang silbi ng lugar kahit matapos na ang pagtambak ng basura; at marami pang iba. Tila may nilulutong proyektong Landfill ang DENR at Pamprobinsiyang Pamahalaan para sa basura ng Metro Manila at mga karatig bayan na 6,000 tonelada araw-araw. Hindi tayo handa sa ganitong proyekto. marami pang ibang solusyon sa basura. TUTULAN ANG PAGTATAYO NG SANITARY LANDFILL SA BATAAN! ISULONG ANG MAS EPEKTIBONG ALTERNATIBO TULAD NG ENVIRONMENTAL SOLID WASTE MANAGEMENT PARA SA BASURA NG BATAAN! LUMAGDA AT MAKIALAM SA NAPAKALAKING USAPING ITO SA BATAAN

IV.   METRO MANILA GARBAGE

Circular Letter No. 16 Series of 2001 (Information)

( +Honesto F. Ongtioco, D.D.)

This letter clarifies the news about Metro Manila garbage, “Ship Trash to Bataan, GMA orders” -Philippine Daily Inquirer, (October 12, 2001, A, p.25) and Philippine Star (October 18, 2001, p. 15). The Bishop spoke personally with the Hon. Gov. Leonardo Roman and came up with the following: There is no truth to the news that the garbage will be shipped to Bataan; Gov. Ding himself said that there is no absolute area here to accommodate the garbage of Metro Manila at this time, while Bataan is more than willing to participate in solving garbage problem, we are not yet ready to host an environment-friendly dumpsite. (Philippine Daily Inquirer, October 13, 2001, A, p.21, 27); In case the government extends help, the condition, it should be ENVIRONMENTAL FRIENDLY.

            “We take the Governor’s words. We commend him for his position. However, we should be vigilant continuously. We should be united as a people in defending and protecting our environment especially our land, our rivers and seas.” Continue reading

“Mabuti ang gawi’t masama’y layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan.” (Awit 34:14)

Pahayag ng CBCP sa Usapin sa Marawi, Terorismo at Diyalogo

Sa Lahat Ng Mga Taong May Mabuting Kalooban:

Pagbati ng kapayapaan mula sa Makapangyarihan at Lubhang Maawaing Diyos.

Kami na mga Katolikong Obispo ng Pilipinas, ay nakikiusap sa inyong pagdamay at pakikipagtulungan. Lahat tayo ay sumisigaw mula sa nilalaman ng ating puso: Ang Digmaan sa Marawi ay huwag na muling maulit pa! Ang Digmaan sa Marawi ay matapos na! Nananawagan kami sa pagpapanumbalik ng maayos na pamumuhay at kalagayan, maging ng kapayapaan sa Marawi, gayundin ng kapaligiran nito sa lalong madaling panahon. Isang palaisipan sa amin kung ang pagpapatuloy ng Batas Militar o Martial Law, lalo na ang pagpapahaba pa nito ay magreresulta sa hangaring ito.

Naniniwala kami na ang digmaan sa Marawi ay hindi usapin ng relihiyon. Napakinggan namin at nabasa ang mga nakakamanghang kuwento kung paanong ang mga Muslim ay nagawang protektahan at tulungan ang mga Kristiyano na makatakas mula sa nakaambang kamatayan. Hanggang sa ngayon ang mga Kristiyano ay umaalalay sa libu-libong mga Muslim na umalis mula sa Marawi para sa kanilang kaligtasan. Ito ay mga hindi mapag-aalinlanganang tanda na walang digmaan sa usapin ng relihiyon.

Pagkundena sa Terorismo at Matinding Karahasan

(Condemnation of Terrorism and Violent Extremism)

Sa kadahilanang ito bilang mga Katolikong namumuno, mahigpit at ganap naming tinututulan gaya ng ginagawa ng mga dalubhasang nagtuturo ng Islam sa Mindanao, ang paghahasik ng matinding karahasan ng grupo ng Maute sa Marawi. Ang mga pinuno at kasapi nito ay sumapi na rin sa mga ISIS. Nilabag na nila at hindi pinahalagahan ang mga pangunahing katuruan at pinapahalagahan ng Islam sa pamamagitan ng pagdukot at pagbihag, pananakit at pagpatay sa mga inosenteng sibilyan.

Diyalogo sa Kapayapaan, ang Nagkakaisang Salita

(Dialogue for Peace, the Common Word)

Makiisa po kayo sa amin, mga minamahal na may mabuting kalooban, sa pagtataguyod ng mga diyalogo sa diwa ng pananampalataya (intra-faith dialogue) mula sa ating mga iginagalang na mga kasamahan sa ibang pananampalataya upang ang ating mga pananampalataya ay hindi mapagsamantalahan at maabuso sa pangalan ng terorismo at matinding karahasan. Siguruhin ng mga magulang, paaralan, simbahan at mosques na hindi maakit ang sinuman ng mga terorista. Turuan natin ang mga kabataan at ang mga nakatatanda na ang ating mga pananampalataya ay para sa kapayapaan. Walang relihiyon na nagtuturo ng pagkitil ng buhay ng mga taong walang kamalayan o dahil lamang sa sila ay nabibilang sa ibang relihiyon.

Makiisa po kayo sa amin at sama-sama po nating ipagpatuloy ang pakikipag-diyalogo sa iba’t-ibang relihiyon (inter-religious dialogue) na ipinananawagan ng mga daan-daang namumuno ng Islam sa buong mundo. Noong 2007, nanawagan sila para sa kapayapaan sa pagitan ng mga Muslim at mga Kristiyano ng kanilang isulat ang kilalang bukas na liham na “the Common Word” para sa mga namumunog Kristiyano. Napakatotoo ng kanilang mga salitang binitiwan! Isinulat ng mga lider na Muslim ang ganito:

Ang basehan ng kapayapaan at pag-uunawaan ay ganap ng umiiral. Ito ay bahagi na ng pundasyon at prinsipyo ng dalawang pananampalataya: pagmamahal sa Iisang Diyos at pagmamahal sa kapwa.

Ito ang kautusan ng Diyos sa Deuteronomio 6:4-5.

“Dinggin ninyo mga Israelita: Si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas.”

Ang ating Panginoong Hesus, na iginagalang din na propeta sa Qur’an, ang bumanggit ng tekstong ito at nagbigay paliwanag dito sa Ebanghelyo ni San Markos 12:28-31.

“Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo. Natanto niyang mahusay ang pagkasagot ni Hesus sa mga Saduseo, kaya lumapit siya’t nagtanong, “Alin pong utos ang pinakamahalaga?” Sumagot si Hesus, “Ito ang pinakamahalagang utos, ‘Pakinggan mo, Israel! Ang Panginoon na ating Diyos – siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, nang buong pag-iisip, at ng buong lakas.’ Ito naman ang pangalawa, ‘ Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.’ Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito.”

Kanyang pang ipinag-utos sa atin “Magmahalan kayo, katulad ng pagmamahal Ko sa inyo” (Juan 15:12)

Pagkilos ng may Pag-ibig at Pagpapasalamat

(Praxis of Love and Gratitude)

Ang mahalin ang ating kapwa ay nangangailangan ng pagkilos. Sama-sama tayong magbahagi mula sa ating mapagkukunang yaman upang ating matulungan ang libu-libong mga taong lumikas mula sa panganib sa Marawi. Ipanalangin natin ang kaligtasan ng mga nananatiling mamamayan, yaong mga nakadama ng dahas at dinalang-bihag ng mga terorista. Maging mapagmasid tayo at alerto, sa pagtulong sa mga namamahala ng ating kaligtasan na hadlangan ang mga banta ng terorismo sa iba’t ibang lugar sa Mindanao. Makipagtulungan tayo sa pamahalaan na maibangon muli ang Lungsod ng Marawi upang muling makabalik ang mga mamamayan nito at maisaayos ang nasira nilang buhay.

Continue reading

Kaliwa Dam: An Earthquake Hazard

The intensity 5 earthquake that shook General Nakar last November 10, 2016 should convince   MWSS and NEDA to totally scrap the Kaliwa dam in General Nakar and search for creative  alternatives open even to the latest pro-environment and renewable energy technologies. In no way should they endanger peoples’ lives especially now that…

Continue reading